Κέντρο Κατάρτισης στον Συνεργατισμό

Παράρτημα του Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης

έργο YOUTHShare

Το Έργο

«Ένας Τόπος για τη νεολαία στον Μεσογειακό ΕΟΧ: Ανθεκτικές Οικονομίες και Οικονομίες διαμοιρασμού για τους ΕΕΑΚ»

Το έργο «Ένας Τόπος για τη νεολαία στον Μεσογειακό ΕΟΧ: Ανθεκτικές Οικονομίες και Οικονομίες διαμοιρασμού για τους ΕΕΑΚ» (YOUTHShare) στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων και ειδικά των ΕΕΑΚ (άτομα Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή/ και Κατάρτισης) στις παράκτιες και νησιώτικες περιοχές του Μεσογειακού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το YOUTHShare απευθύνεται επίσης σε ανειδίκευτες γυναίκες καθώς και μετανάστες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας 25-29 χρονών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή/ και κατάρτισης.

Το Έργο στοχεύει να εντάξει τους νέους στην αγορά εργασίας χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές και εξατομικευμένη υποστήριξη. Μέσω μιας πολύ-επίπεδης μεθοδολογίας και πρακτικής, το YOUTHShare  θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας διαμοιρασμού, προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες και να αυξηθεί η κοινωνική ένταξη των νέων

Το έργο YOUTHShare προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να ενισχύσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες μέσω της καθοδήγησης, να εκπαιδευτούν για 120 ώρες σε ανθεκτικούς τομείς μέσω καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και να εργαστούν ως «ασκούμενοι» σε μια σχετική τοπική εταιρεία.

Το YOUTHShare χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να είστε ένας από αυτούς, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εδώ:

Το Παράρτημα

Το Κέντρο Κατάρτισης στον Συνεργατισμό (παράρτημα του Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης του έργου YOUTHShare στην Κύπρο) στεγάζεται στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιριών, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας (της πρωτεύουσας της Κύπρου). Η έδρα του Κέντρου παρέχει εύκολη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο καθώς και την ευκαιρία σε νέους και νέες να γνωρίσουν από κοντά το έργο των Συνεργατικών Εταιρειών στην Κύπρο και τον κοινωνικό τους ρόλο.

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιριών είναι η κυβερνητική Αρχή στην Κύπρο, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συνεργατικής νομοθεσίας από όλες τις εγγεγραμμένες συνεργατικές εταιρείες, καθώς και την προώθηση/ διάδοση του Συνεργατικού Θεσμού και των Συνεργατικών Αρχών στην Κύπρο.

Η κεντρική τοποθεσία και ο άνετος χώρος του Κέντρου Κατάρτισης στον Συνεργατισμό επιτρέπουν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του Κέντρου. Με την υποστήριξη της Υπεύθυνης Διασύνδεσης και Απασχόλησης, οι νέοι και νέες επικεντρώνονται στη δικτύωση και στην αντιστοίχιση εργασίας σε ανθεκτικούς τομείς της κοινωνικής οικονομίας καθώς και της οικονομίας διαμοιρασμού στην Κύπρο.

 

Υπεύθυνη Διασύνδεσης και Απασχόλησης

Φωτεινή Σωκράτους

Η Φωτεινή Σωκράτους είναι κοινωνιολόγος. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Κοινωνιολογία και τις μεθόδους έρευνας. Εργάζεται πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, το φύλο και τα LGBTQ+ θέματα. Επιπλέον, η Φωτεινή είναι ερευνήτρια και διαχειρίστρια έργων.

Έχει εμπλακεί σε διάφορες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τη μετανάστευση, το περιβάλλον και την εργασία ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ακόμη έχει οργανώσει ή συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με στόχο τη στήριξη των μεταναστών/αιτητών ασύλου. Οι δεξιότητές της της δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις για να συμβάλει στην παροχή βοήθειας σε διαφορετικούς ανθρώπους.

Νέα

September Events

YOUTHShare project continues its activities in Cyprus aiming to support unemployed young people by offering opportunities for professional and personal…

Επικοινωνία

Φωτεινή Σωκράτους
Υπεύθυνη Διασύνδεσης και Απασχόλησης
Κέντρο Κατάρτισης στον Συνεργατισμό
Παράρτημα του Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης
του έργου YOUTHShare στην Κύπρο

Στοιχεία Επικοινωνίας

+357 22 002100
foteini.sokratous@cardet.org
Λεωφόρος Λυκαβηττού 29 (1ος όροφος), Έγκωμη, 2401, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ